Om Modulus

Modulus redefinert er et prosjekt som handler om å gjenbruke, ta vare på det en har, og se det potensialet i ting som tilsynelatende ikke har stor verdi. Det enorme forbruket vårt er en av de største trusslene mot miljøet her på Tellus. Å investere litt ekstra tid eller ressurser i det vi anskaffer oss fører gjerne til at disse tingene får en større verdi. En følge av dette er at vi tar ekstra godt vare på disse tingene, dermed har vi de lengre, og forbruker litt mindre.

Modulus redefinert drives av meg, Ida Andrietta Grønsberg. Jeg har alltid ett eller fler kreative prosjekter på gang. Noe av det jeg liker så godt med redesign og gjenbruk, er at man som regel støter på mange utfordringer, i og med at en har begrensede ressurser. Det gjør at jeg må drive med mye problemløsing, og jeg blir tvunget til å tenke ut kreative løsninger. I denne prossessen skapes det ofte nye og spennende ting!

Håper denne siden kan inspirere til å ta vare på det du har, gjenbruke, og satse på «slow fashion» fremfor bruk-og-kast! 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}